ภาพบรรยากาศพิธีเปิด และพิธีปิดการแข่งขัน


กีฬาราชมงคลธัญบุรีเกมส์ 45