ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ปีนหน้าผา วันที่ 23 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ปีนหน้าผา วันที่ 23 มกราคม 2561