ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 24 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 24 มกราคม 2561 (เช้า)
ณ สนามเทนนิส 1 – 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพการแข่งขันกีฬาเทนนิส ทีมชาย รอบก่อนรองชนะเลิศ

ระหว่าง พัชรพล กาวิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (เสื้อขาว-คาดฟ้า) และ ณัฐพล เลื่องปุ้ย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (เสื้อน้ำเงินแถบฟ้า)

 ณ สนาม มทร.ธ. (สนามเทนนิส 8)

โดย พัชรพล กาวิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ชนะ ณัฐพล เลื่องปุ้ย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ถ่ายภาพโดย นายสมสกุล เทียนชัย และ นายวสันต์ ทุงจันทร์ คณะสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ