ภาพบรรยากาศการแข่งขันฮอกกี้ IPE VS URU วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฮอกกี้ IPE VS URU
วันที่ 23 ม.ค. 2561 เวลา 10.30 น.
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายณัชพล บัวพิมล , นายอัศม์เอช จำนง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวพรสุภา อ่อนภูมี ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง