ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ยูโด วันที่ 24 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ยูโด วันที่ 24 มกราคม 2561 (Official Photo)
ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ