ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย วันที่ 24 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 12.00-18.00น.
ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย อารยา แสงสว่าง สโรธร ยาหยี พัทธีรตา สิทธิ์อมรกิตติ์ วสิษฐ์พล ทองสว่าง ระพีพัฒน์ เขียวบุษบง และกฤษกร พิพัฒน์กิจไพศาล

จัดทำอัลบั้มโดย ปาริชาติ ชัยพิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Highlight

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชนะ มหาวิทยาลัยมหิดล 3-0 เซต ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย รอบคัดเลือก G