ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 24 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 24 มกราคม 2561 (เย็น)
ณ สนามเทนนิส 1 – 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพการแข่งขันเทนนิสหญิงเดี่ยว

นภาวี จันทรเขียว และ ฉัตรมณี จันทร์เขียว ใส่เสื้อสีขาวมหาวิทยาลัยศิลปากร แข่งขันอย่างร้อนแรงส่งเสี่ยงดุดันตลอดการแข่ง
สร้างความเร้าใจให้กับการแข่งขัน เอาชนะ พิมพ์ชนก เกอะประสิทธิ์  และ ธมจันทร์ มอมขุนทด แห่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ถ่ายภาพโดย นายสมสกุล เทียนชัย และ นายวสันต์ ทุงจันทร์ คณะสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ