ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น วันที่ 24 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ มธ. ยิมเนเซียม 1 (Westwing Hall)

ถ่ายภาพโดย  สงคราม มีบุญญา (มธ.)

จัดทำอัลบั้มโดย นายณัฐพล เหลืองอ่อน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มวยสากล ฟลายเวท – หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ฝ่ายแดง) vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต(ฝ่ายน้ำเงิน)

ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ฝ่ายแดง)เป็นฝ่ายชนะ