ภาพบรรยากาศการแข่งขันยิงปืน วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยิงปืน วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เช้า) ณ C1 สนามยิงปืน กกท. (หัวหมาก)

ถ่ายภาพโดย Official photographer
จัดทำอัลบั้มโดย วรวุฒิ เนื้อทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ