ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภททีมชายและทีมหญิง วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภททีมชายและทีมหญิง วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เย็น)

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายชัยวัฒน์ ก้อนแก้ว และ นายธัชกร ทองนิธิกานต์
จัดทำอัลบั้มโดย รัชนีกร กอแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโดนโลยีสารสนเทศ

Highlight

ม.ธนบุรีแชมป์เก่าเสื้อเขียว ชนะ ม.บูรพาเสื้อดำ 3-0 ในการแข่งขันปิงปองประเภททีมชาย ช่วงบ่าย (นักกีฬาเสื้อเขียว ชื่อนายสิริพงศ์ พึ่งแย้ม)

Highlight

นักกีฬาและโค้ชปิงปอง ม. พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ติวเค้ม ก่อนแข่งขันกับ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

Highlight

ม.ราชภัฏนครราชสีมา หืดขึ้นคอ หลังตีปิงปอง ชนะ ม. พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการแข่งขันปิงปองประเภททีมหญิง ในสกอ3-2