ภาพบรรยากาศการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาด วันที่ 24 ม.ค. 2561 (official photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาด วันที่ 24 ม.ค. 2561 (official photo)