ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันยูโด รุ่น น้ำหนัก 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันยูโด รุ่น น้ำหนัก 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็น ฝ่ายชนะ

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ