ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันยูโด รุ่น น้ำหนัก 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง วันที่ 24 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันยูโด รุ่น น้ำหนัก 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง วันที่ 24 ม.ค. 2561