ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลประเภททีมชาย วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลประเภททีมชาย วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เช้า)