ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ SSKRU vs IPE วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ SSKRU vs IPE วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)