ภาพบรรยากาศการแข่งขันบริดจ์ วันที่ 25 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันบริดจ์ วันที่ 25 มกราคม 2561 (เช้า)