ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเกมส์ วันที่ 24 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย วัชรวีย์ กุณาวงค์ เอกชล ลำดวนหอม อนุวัฒน์ จิตตรีพล ชัยวัฒน์ ชมโชค คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย ภธรเดช ปิติโชคเดชอุดม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ