ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบสากล (ทีมหญิง) คู่ที่ 17 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบสากล ประเภทดาบ Foil (ทีมหญิง) คู่ที่ 17 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เช้า)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นฝ่ายชนะ

ถ่ายภาพโดย ณพรัตน์ สร้อยทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดทำอัลบั้มโดย นายภานรินท์  ฤทธิ์มาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ