ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบสากล ประเภทดาบ Foil (ทีมหญิง) คู่ที่17 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบสากล ประเภทดาบ Foil (ทีมหญิง) คู่ที่17 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เช้า)