ภาพบรรยากาศการประชุมทีมกีฬา ดาบไทย วันที่ 25 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการประชุมทีมกีฬา ดาบไทย วันที่ 25 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุม 1312 และ สตูดิโอ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ถ่ายภาพโดย ภูมินทร์ อินคุ้ม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ