ภาพบรรยากาศการประชุมทีมกีฬา ดาบไทย วันที่ 25 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการประชุมทีมกีฬา ดาบไทย วันที่ 25 มกราคม 2561