ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโดชายรุ่นน้ำหนัก 87 กก.วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโดชายรุ่นน้ำหนัก 87 กก.วันที่ 24 ม.ค. 2561 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวกรชกร สิมมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโดชายรุ่นน้ำหนัก 87 กก.ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (เเดง) ชนะ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (น้ำเงิน)
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี