ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอล วันที่ 25 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอล วันที่ 25 มกราคม 2561 (เช้า)

ณ โรงยิมเนเซียม

ถ่ายภาพโดย อาจารย์ อุกฤษ ณ สงขลา นายวสิษฐ์พล ทองสว่าง นายระพีพัฒน์ เขียวบุษบง  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายจีรศักดิ์ เสถียรขันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ