ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เย็น)