ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 25 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 25 มกราคม 2561 (เย็น)