ภาพเด็ด! ปันจักสีลัต การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (บ่าย)

ภาพเด็ด! ปันจักสีลัต การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (บ่าย)
ณ อาคารเกษมสันต์ สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ม.ราชภัฏภูเก็ต (นายนาวี สุรินทร์) แพ้ฟาล์ว ม.กรุงเทพธนบุรี (นายไววิทย์ มณี) โดยการเตะไปที่ใบหน้าถึง 3 ครั้งในยกที่ 2