ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลกรีฑา ประเภทกระโดดไกลหญิง วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลกรีฑา ประเภทกระโดดไกลหญิง วันที่ 25 ม.ค. 2561
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photo

จัดทำอัลบั้มโดย ปาริชาติ ชัยพิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญา เฉื่อยมะเริง จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชนะเลิศเหรียญทองรายการ กรีฑา กระโดดไกล – หญิง
รอบชิงชนะเลิศ ทำระยะกระโดดไกลได้ดีที่สุด 06.08 ม. ณ มทร.ธ สนามกีฬากลาง