ภาพบรรยากาศการการรับเหรียญรางวัลกรีฑา ประเภทกระโดดไกลหญิง วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการการรับเหรียญรางวัลกรีฑา ประเภทกระโดดไกลหญิง วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)