ภาพบรรยากาศการการรับเหรียญรางวัลกรีฑาชาย ประเภททศกีฑา วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการการรับเหรียญรางวัลกรีฑาชาย ประเภททศกีฑา วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)