ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาครอสเวิร์ด วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เช้า) (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาครอสเวิร์ด วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เช้า) (Official Photo)
ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ13ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าชัยในการแข่งขันกีฬาครอสเวิร์ด ประเภทคู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ

ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ถ่ายภาพโดย Official Photographer
จัดทำอัลบั้มโดย นายภูริศ จันทรณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ