ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง วันที่ 25 ม.ค. 2561(Official Photo)

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง วันที่ 25 ม.ค. 2561(Official Photo) ณ อาคารฝึกอบรม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย VS มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผลการแข่งขัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น ฝ่ายชนะ

 

ถ่ายภาพโดย Official Photo

จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ