ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลกรีฑา ประเภทเขย่งก้าวกระโดดชาย วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลกรีฑา ประเภทเขย่งก้าวกระโดดชาย วันที่ 25 ม.ค. 2561
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photo

จัดทำอัลบั้มโดย ปาริชาติ ชัยพิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สุพจน์ บุญหนุน จากสถาบันการพลศึกษา ชนะเลิศเหรียญทองรายการ เขย่งก้าวกระโดด – ชาย
รอบชิงชนะเลิศ ทำระยะเขย่งก้าวกระโดดได้ดีที่สุด 15.90 ม. ณ มทร.ธ สนามกีฬากลาง