ภาพบรรยากาศการการรับเหรียญรางวัลกรีฑาชาย ประเภทเขย่งก้าวกระโดดชาย วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการการรับเหรียญรางวัลกรีฑาชาย ประเภทเขย่งก้าวกระโดดชาย วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)