ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลยิงปืน ประเภท ปืนสั้นยิงช้า ทีมชาย ณ สนามยิงปืน กกท. กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลยิงปืน ประเภท ปืนสั้นยิงช้า ทีมชาย ณ สนามยิงปืน กกท. กรุงเทพมหานคร