ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น TSU vs PSU วันที่ 25 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น TSU vs PSU วันที่ 25 ม.ค. 2561