ภาพบรรยากาศการแข่งขัน มวยไทยสมัครเล่น วันที่ 25 ม.ค. 2561 ณ สนาม มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)

ถ่ายภาพโดย สงคราม มีบุญญา (มธ.)

จัดทำอัลบั้มโดย นายวัชรพงษ์ นวลกิ่ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มวยไทย ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. – ชาย คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี