ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลกรีฑา วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลกรีฑา วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เย็น)