ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบสากล (ทีมหญิง) คู่ที่ 21 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบสากล (ทีมหญิง) คู่ที่ 21 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เย็น)