ภาพเด็ด! วอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 25 ม.ค. 2561

ภาพเด็ด! วอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 25 ม.ค. 2561
ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายพรเทพ อินทร์อักษร นายอนุชา สุขตลอดกาล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย นายอิศรพงษ์  พรมลาย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม(เขียว) ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด(แดง) 2-0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(ฟ้า) ชนะ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต(แดง) 2-0
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ(เขียว) ชนะ สถาบันการพลศึกษา (ฟ้า) 2-0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(เทา) ชนะ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ (เขียว) 2-0
มหาวิทยาลัยศรีปทุม(แดง) ชนะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(เขียว) 2-1
มหาวิทยาลัยทักษิณ(ฟ้า) ชนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(เขียว)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ(เขียว) ชนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(เหลือง) 2-0