ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบสากล (ทีมชาย) คู่ที่ 22 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบสากลรอบชิงชนะเลิศ ประเภทดาบ Epee (ทีมชาย) คู่ที่ 22 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เย็น)

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เป็นฝ่ายชนะ

ถ่ายภาพโดย ชัยกมล พฒมุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดทำอัลบั้มโดย นายภานรินท์  ฤทธิ์มาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ