ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบสากล ประเภทดาบ Epee (ทีมชาย) คู่ที่22 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบสากล ประเภทดาบ Epee (ทีมชาย) คู่ที่22 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เย็น)