ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด รุ่นไม่เกิน 74 กก. มากว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. บุคคลชาย วันที่ 25 ม.ค. 2561(Official Photo)

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด รุ่นไม่เกิน 74 กก. มากว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. บุคคลชาย วันที่ 25 ม.ค. 2561(Official Photo) ณ อาคารฝึกอบรม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ VS มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ผลการแข่งขัน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น ฝ่ายชนะ

 

ถ่ายภาพโดย Official Photo

จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ