มาสคอตการแข่งขัน งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 RMUTT GAMES 2018 กับบรรยากาศแสนสดใส ที่ ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

เมื่อวันที่ วันที่ 23 ม.ค. 2561 ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”  มาสคอตการแข่งขัน งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 มี 2 ตัว คือน้องอินโน เป็นผู้ชาย มาจากคำว่า “Innovative” และ น้องนีโอ เป็นผู้หญิง มาจากคำว่า “Neo Technology” 

ซึ่งเป็นการสะท้อนวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย RMUTT Innovative University มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล

ได้นำเยี่ยมชมมุมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนำน้อง ๆ ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ofo เป็นไงละคะ บรรยากาศบ้านราชมงคลในช่วงงานกีฬามีสีสันสดใส พร้อมมีดอกชมพูพันทิพย์เบ่งบานสวยงามตามท้องถนนอีกด้วย