ภาพบรรยากาศ การแข่งขันหมากล้อม ทีมคู่หญิง คู่ที่ 1 (Official Photo)

วันที่ 25 ม.ค. 2561 ณ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี

ระหว่าง

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต vs มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ถ่ายภาพโดย ทีม Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย ประพันธ์ ประทุมวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ