ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลกรีฑา ประเภท วิ่ง 1,500 เมตร หญิง วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลกรีฑา ประเภท วิ่ง 1,500 เมตร หญิง วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ สนามกีฬากลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จุฑามาศ โขนขำ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ชนะเลิศเหรียญทองรายการ กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร – หญิง
รอบชิงชนะเลิศ ทำเวลาได้ดีที่สุด00:05:08.38 ณ มทร.ธ สนามกีฬากลาง

 

ถ่ายภาพโดย  Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย  วราวุฒิ วงษ์งาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย  ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ