ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 26 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ สนามโดมกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ถ่ายภาพโดย นายสุทธิชาติ อินทรเกษตร, นายศุภรา กลีบโกมุท คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายอภินันท์ เข็มสัมฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ