ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด ประเภทคู่ชาย-คู่หญิง วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด ประเภทคู่ชาย-คู่หญิง วันที่ 26 ม.ค. 2561 เวลา 09.00-11.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารศูนย์ฝึกอบรม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหก

ถ่ายภาพโดย พุฒิพงศ์ ธัญญพันธุ์ และทิพย์จุฑา จันทร์ทอง

จัดทำอัลบั้มโดย ปาริชาติ ชัยพิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ