ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเกมส์ วันที่ 25 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย วัชรวีย์ กุณาวงค์, เอกชล ลำดวนหอม, อนุวัฒน์ จิตตรีพล, ชัยวัฒน์ ชมโชค, อนุวัมน์ จิตตรีพล, พงษ์ศิริ ห่อกุล, เกียรติพงษ์ วงศ์นา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย ภธรเดช ปิติโชคเดชอุดม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ