ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัล กีฬาเปตอง ประเภท หญิงเดี่ยว วันที่ 25 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัล กีฬาเปตอง ประเภท หญิงเดี่ยว วันที่ 25 มกราคม 2561

ถ่ายภาพโดย Official photographer
จัดทำอัลบั้มโดย นาย ภาสกร นุ่มโสภา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาเเละเผยเเพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาว ภัทรธิดา  มีพักตร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คว้าชัยในการเเข่งขันเปตอง หญิงเดี่ยว ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี