ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เอแมท วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เช้า)รอบคัดเลือกเกมที่ 6 (บุคคล)/รอบรองชนะเลิศ (บุคคล)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เอแมท วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เช้า) รอบคัดเลือกเกมที่ 6 (บุคคล)/รอบรองชนะเลิศ (บุคคล)ณ อาคารเรียนรวมเเละปฏิบัติการ (รป.13ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานวุฒิ หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย นางสาวกรชกร สิมมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาเเละเผยเเพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ